Site Overlay

Izvori finansiranja za startup-ove

U dobroj atmosferi, uz diskusiju sa našim polaznicama, Jana Hudecova
Zabunov, direktorka Akademije ženskog preduzetništva, prezentovala je
platformu „Lumus Investment Collective“ iz Praga kao odličnu priliku za
žene zainteresovane da postanu biznis anđel investitorke. Kao što je
Jana rekla, Lumus nudi i priliku za žene investitorke ali i za žene koje
traže startni kapital za otpočinanje svog biznisa. Osim biznis angel
investiranja sa fokusom na žene, osvrt je bio i na rodne aspekti angel
investiranja uopšte.

Radomirka Žiža iz Nacionalne službe za zapošljavanje predstavila je
podsticajne mere za samozapošljavanje kao i benefite i olakšice kod
zapošljavanja lica koja pripadaju različitim kategorijama nezaposlenih a
nalaze se na evidenciji NSZ-a.

Scroll Up