Site Overlay

Digitalni marketing

Jasna Komatović je svojim sveobuhvatnim predavanjem i radionicom,
našim polaznicama prenela osnovna znanja iz digitalnog marketinga,
a zatim su uz njenu pomoć uradile početne korake marketing plana,
dobile konkretne smernice i savete na koji način i na kojim
društvenim mrežama da njihova ideja postane vidljiva za njihove
buduće korisnike i kupce kao i koji vidovi reklamiranja su za njih
najbolji.

Scroll Up