Site Overlay

Izvori finansiranja za startup-ove

Jana Hudecova Zabunov, prezentovala je Lumus Investment Collective sa
sedištem u Pragu kao odličnu platformu koju mogu koristiti kako žene
zainteresovane za biznis anđel investiranje tako i žene koje traže
startni kapital za otpočinanje svog biznisa. Učesnice je uputila u
oblast biznis angel investiranja, skrenula je pažnju na to šta je važno
prilikom prezentovanja biznis modela potencijalnim investitorima i
osvrnula se i na rodne aspekte biznis anđel investiranja.

Radomirka Žiža iz Nacionalne službe za zapošljavanje nam je predstavila
sve podsticajne mere za samozapošljavanje kao i sve benefite i olakšice
kod zapošljavanja lica koja pripadaju različitim kategorijama
nezaposlenih a nalaze se na evidenciji NSZ-a.

Scroll Up