Site Overlay

Javni nastup

Timovi su, na predavanju Valentine Mladenović, imali priliku da čuju
konkretne savete kako napraviti dobar pitch deck počev od forme
prezentacije koju treba da koriste, do slika, boja, svih potrebnih
finansijskih elemenata ali i načina na koji sve to treba da se
prezentuje, govoru tela tokom prezentovanja i na koja sve pitanja i
potpitanja treba imati odgovor.

Radionica na konkretnim primerima prezentacijama svih timova je bila
izuzetno korisna. Zajedničkim radom, sugestijama i savetima se došlo do
mnogobrojnih poboljšanja ali i novih ideja.

Scroll Up